Våra priser

Enkel, rak prissättning och inga extra arvoden

      BEGRAVNING, utan föregående akt i kyrka el kapell, s.k. direktkremation

      Pris: 8.500:-

*    Kista, ÄNGSRO

*    Kistläggning

*    Begravningsbil

*    Urna, i förekommande fall

*    Arvode


Våra priser


       BEGRAVNING, enklare - 

       Pris: 12.995:-

*     Kista SANDHOLM, vit, brun 

*     Kistläggning
*     Begravningsbil
*     Representant i kyrka/kapell

*     Urna, i förekommande fall
*     Kistdekoration, mindre

*     Arvode 
*     All Inclusive

Övriga priser


Annonser, debiteras efter mm

Minnesstund, 150:- till 350:-

Solist, 3 - 4.000:-

Officiant vid borgerlig begravning, 3 - 7.000:-

Blommor, se separat flik

Boupptecking, fast pris, 7.300:-

Testamente, 1.900:-

Begravningsbil, 3.100:-

Kistläggning, 1.375:-, egnakläder, 2.150:-

Representant, 1.975:
Minnesalbum, 0:-, extra exemplar 75:-/st

Hembesök, 0:-

Videoinspelning av akten, 0:-

Direktsändning av akten, 0:-

Gravsättning, urna, jordbegravning,

minneslund,  0:-

Kremering, 0:-

Tranport av kista från kyrka/kapell till krematoriet, 0:-

      BEGRAVNING, större kistdekoration

      Pris: 15.695:-


*    Kista ALVÖ,  HOVDALA alt HÖGTORN

*    Kistläggning

*    Begravningsbil

*    Representant i kyrka/kapell

*    Urna, i förekommande fall

*    Kistdekoration, större

*    Arvode

*    All Inclusive