HEM

"en erfaren begravningsbyrå där priset är skillnaden"

Förr i tiden, före internet, gick man nästan alltid till den begravningsbyrå som familjen använt i alla år. Då var man helt ovetande om vad det skulle kosta, utan man accepterade bara slutsumman.

Idag när man få all information på nätet, väljer man kanske den byrå som tilltillar en bäst och och kanske också har det bästa priser. Nu kanske inte pengar alltid avgör valet, utan det kan var erfarenhet, vad ingår, helt enkelt den byrå som ger bäst intryck eller den man känner igen bäst. Kvalitet och lång erfarenhet betyder mycket när det gäller en begravning, där det inte finns något utrymme för misstag eller felsteg.


Det normala när Du beställer en begravning, är att allt extra såsom producera såsom en annons, arrangera en minnsstund, boka solist/musiker, producera tryckta program mm får Du betala extraravoden.

Vi på MEMORIAL Begravningbyrå, har valt en annan väg, vi har tagit bort alla extra påslag och som Du här ser nedan, vad då som ingår i vår s.k. "ALL INCLUSIVE". Där ingår t.o.m. en videoinspelning av akten, ett fint minne, men också bra för de som inte kan delta i begravningen, detta helt utan kostnad. Kan också direktsändas.


Kunskap och erfarenhet då? Jag har över 27 år i branschen och arrangerat nära 2.000 begravningar, bl.a. borgerliga, katolska, kinesiska, afrikanska, grekisk-ortodoxa, romska, m. fl.


Detta är vår All Inclusive- allt detta ingår

* arrangemang av minnesstund

* bokning av solist alt musiker

* upprättande av programblad

* videoinspelning av akten

* produktion av annons

* minnesalbum

* hembesök 


på Memorial Begravningsbyrå arbetar vi med
en enkel och rak prissätttning
helt utan extra arvoden 

Anders Hjelm

    27 års erfarenhet

* började 1997 på Bardels

* startade Vasastans Begravningsbyrå 2009

* startade Sabbatsbergs Begravningsbyrå 2019

* nu flyttar vi från Vasastan till Stora Essingen           och  namnändrar till Memorial Begravningsbyrå

Sunday
Closed
Monday - Friday
09:00 - 16:00
Saturday
Closed